flag of United Kingdom  flag of Croatia flag of Czech Republic flag of Hungary flag of Lithuania flag of Poland  flag of Slovakia flag of Spain

Oferty pracy dla anestezjologów w Skandynawii

Oferujemy stałe zatrudnienie w państwowej służbie zdrowia w Skandynawii dla lekarzy specjalistów anestezjologii. Oprócz oferty pracy zapewniamy bezpłatny kurs językowy dla kandydata i całej jego rodziny. Posiadamy oferty dla anestezjologów z różnym doświadczeniem oraz zainteresowaniami z zakresu anestezjologii.

Nasze stanowiska dla anestezjologów w Skandynawii obejmują różne specjalności w zakresie tej specjalizacji, takie jak leczenie bólu, anestezjologia pediatryczna lub intensywna opieka.

Oferujemy stanowiska na oddziałach anestezjologii oraz intensywnej terapii. Jest możliwość uczestniczenia w części dydaktycznej, takiej jak szkolenie lekarzy rezydentów oraz zaangażowanie w dalszy rozwój placówek. Szpitale są zainteresowane lekarzami, którzy są zmotywowani do pracy indywidualnej, jak i
zespołowej.

Szpitale oferują stałe zatrudnienie. Przed rozpoczęciem pracy kandydat oraz wszyscy członkowie jego rodziny są zaproszeni na bezpłatny, intensywny kurs językowy.

OFERUJEMY:
 • Stały kontrakt.
 • Atrakcyjne wynagrodzenie.
 • Dodatkowe kursy w godzinach pracy.
 • Pomoc w znalezieniu mieszkania, szkoły, przedszkola, etc.
 • Zaproszenie na wizytę w miejscu pracy przed podjęciem decyzji.
 • Wsparcie w pokryciu kosztów przeprowadzki.
 • Intensywny, bezpłatny kurs językowy dla całej rodziny.
 •  Wsparcie ekonomiczne w trakcie kursu – 800€ miesięcznie netto, bezpłatne zakwaterowanie i pokrycie kosztów dojazdu.
 • Świetną okazję do rozwoju zawodowego oraz osobistego.
WYMAGANIA:
 • Tytuł lekarza specjalisty anestezjologii uznawany w UE.
 • Możliwość ukończenia intensywnego kursu językowego.
 • Motywacja do życia i pracy w Skandynawii.
Aplikuj:
Wszystkie usługi firmy MediCarrera są bezpłatne dla kandydata.

Aby aplikować na nasze stanowiska w Skandynawii jest obowiązkowe:

 • Być specjalista z zakresu anestezjologii.
 • Być obywatelem jednego z krajów UE lub posiadać pozwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE.

Jeżeli nie jesteś obywatelem jednego z krajów UE i/lub Twoje dyplomy medyczne uzyskałeś poza UE musisz:

 • Homologować dyplom lekarza oraz tytuł specjalisty na terenie UE.
 • Przepracować minimum 3 lata na terenie UE od momentu uzyskania homologacji dyplomu lekarza oraz tytułu specjalisty.