fbpx

flag of United Kingdom  flag of Croatia flag of Czech Republic flag of Hungary flag of Lithuania flag of Poland  flag of Slovakia flag of Spain

Oferty pracy dla lekarzy psychiatrów w Skandynawii

Oferujemy stałe zatrudnienie w państwowej służbie zdrowia w Skandynawii dla lekarzy specjalistów psychiatrii. Oprócz oferty pracy zapewniamy bezpłatny kurs językowy dla kandydata i całej jego rodziny. Posiadamy oferty dla psychiatrów z różnym doświadczeniem, m.in. zaburzenia afektywne, psychotyczne, schizofrenia, zaburzenia odżywiania, psychiatria sadowa, uzależnienia, psychiatria geriatryczna, etc.

Szpitale w Skandynawii są zainteresowane lekarzami specjalistami psychiatrii z doświadczeniem we wszystkich obszarach tej dziedziny, m.in. zaburzenia afektywne, psychotyczne, schizofrenia, zaburzenia odżywiania, psychiatria sadowa, uzależnienia, psychiatria geriatryczna, etc.

Praca w jednostkach psychiatrycznych w Skandynawii zazwyczaj polega na współpracy w multidyscyplinarnych zespołach złożonych z lekarzy, pielęgniarek, psychologów, psychoterapeutów oraz terapeutów zajęciowych. Zakres obowiązków to zazwyczaj przyjmowanie i leczenie pacjentów, sesje grupowe zespołu, spotkania z rodziną pacjentów, współpraca z instytucjami społecznymi. Istnieje możliwość pracy zarówno w leczeniu szpitalnym, jak i ambulatoryjnym.

Można również uczestniczyć w części dydaktycznej, takiej jak szkolenie lekarzy rezydentów oraz zaangażowanie w dalszy rozwój placówek. Szpitale są zainteresowane lekarzami, którzy są zmotywowani do pracy indywidualnej, jak i zespołowej.

Szpitale oferują stałe zatrudnienie. Przed rozpoczęciem pracy kandydat oraz wszyscy członkowie jego rodziny są zaproszeni na bezpłatny, intensywny kurs językowy.

OFERUJEMY:
 • Stały kontrakt.
 • Atrakcyjne wynagrodzenie.
 • Dodatkowe kursy w godzinach pracy.
 • Pomoc w znalezieniu mieszkania, szkoły, przedszkola, etc.
 • Zaproszenie na wizytę w miejscu pracy przed podjęciem decyzji.
 • Wsparcie w pokryciu kosztów przeprowadzki.
 • Intensywny, bezpłatny kurs językowy dla całej rodziny.
 •  Wsparcie ekonomiczne w trakcie kursu – 800€ miesięcznie netto, bezpłatne zakwaterowanie i pokrycie kosztów dojazdu.
 • Świetną okazję do rozwoju zawodowego oraz osobistego.
WYMAGANIA:
 • Tytuł lekarza specjalisty psychiatrii uznawany w UE.
 • Możliwość ukończenia intensywnego kursu językowego.
 • Motywacja do życia i pracy w Skandynawii.
Aplikuj:
Wszystkie usługi firmy MediCarrera są bezpłatne dla kandydata.

Aby aplikować na nasze stanowiska w Skandynawii jest obowiązkowe:

 • Być specjalista z zakresu psychiatrii.
 • Być obywatelem jednego z krajów UE lub posiadać pozwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE.

Jeżeli nie jesteś obywatelem jednego z krajów UE i/lub Twoje dyplomy medyczne uzyskałeś poza UE musisz:

 • Homologować dyplom lekarza oraz tytuł specjalisty na terenie UE.
 • Przepracować minimum 3 lata na terenie UE od momentu uzyskania homologacji dyplomu lekarza oraz tytułu specjalisty.