fbpx

MediCarrera Temp – We Care More

MediCarrera Temp – We Care More

MediCarreras löfte är we care more. Vad exakt innebär det här då för dig som jobbar som konsult hos oss? Hur bryr vi oss mer? Det ska vi gå in på lite närmre i det här blogginlägget.

Hjälp med boende

Om du bestämmer dig för att ta ett uppdrag på en annan ort hjälper vi dig självklart med att hitta ett boende inom rimligt avstånd till din arbetsplats. Vi har många års erfarenhet av relocation och har hjälpt många andra i samma situation tidigare. Låt därför inte rädslan att bli utan boende hindra dig från att tacka ja till ett spännande uppdrag i en annan stad. Vill du veta mer om hur vi stöttar dig i denna fråga kan du läsa ett tidigare blogginlägg vi skrivit. Där går vi in lite djupare på hur vi hjälper dig att hitta boende på den nya orten. 

Flexibilitet och skräddarsydda lösningar

Vi tar stor hänsyn till dina önskemål. Tillsammans ser vi över vilken längd samt typ av uppdrag som skulle kunna passa dig. Vi skräddarsyr med andra ord dina arbetsuppdrag och arbetsperioder. Vill du testa att bo på en annan ort under sommarhalvåret? Vilken bra idé, vi löser det! Är du sugen på längre ledighetsperioder under vinterhalvåret så att du kan resa iväg till solen och värmen när du är ledig? Vad härligt, vi hjälper dig!

Kontinuerlig kontakt med konsultchef

Från och med din första kontakt med oss så tilldelas du en kontaktperson som kommer att finnas tillgänglig för dig hela vägen. Den här kontaktpersonen är någon av våra duktiga och trevliga konsultchefer vilka du kan läsa mer om här. När du tackar ja till ett uppdrag med MediCarrera Temp behöver du aldrig känna dig ensam. Innan uppstarten ser vi till att du har den information du behöver för att känna dig trygg och säker. Väl under under uppdragets gång kommer du sedan ha kontakt med din kontaktperson så ofta som varje vecka. Vi tror att en bra och kontinuerlig kontakt mellan konsult och konsultchef är viktigt för att uppdraget ska fortlöpa så smidigt som möjligt för alla inblandade. Inte bara för dig och för oss, utan också för den eller de personer som är ansvariga på den avdelning där du jobbar. 

Nära kontakt med din arbetsplats

Vi värnar om din arbetsmiljö och har därför nära kontakt med den avdelning där du utför ditt arbetsuppdrag. Det här är något vi gör under hela uppdraget för att säkerställa att dina arbetsförhållanden är bra. Genom kontakten med en ansvarig på den avdelning där du jobbar kommer vi att säkerställa att du inte arbetar mer än vad som avtalats och att du har tillgång till den säkerhetsutrustning som krävs för att du ska kunna utföra ditt jobb på ett tryggt sätt. 

Sammanfattning

Vi gått igenom några olika exempel som visar på hur vi bryr oss mer. Nu återstår bara en fråga, och det är varför? Svaret är enkelt. We care more för att underlätta för dig. MediCarrera Temps förhoppning är att du bara ska behöva fokusera på att göra det du är bra på, nämligen att jobba och hjälpa personer som på ett eller annat sätt sökt sig till vården. Vi gör helt enkelt vårt bästa för att stötta dig i ditt viktiga arbete.

WE CARE MORE

Share This