fbpx

flag of United Kingdom flag of Sweden flag of Norway flag of Denmark 

VI HJELPER DERE Å LYKKES

Utenlandsrekruttering er et familieprosjekt.

Utenlandsrekruttering kan være et vanskelig og risikofylt prosjekt. Den vanligste grunnen til at man mislykkes er at den rekruttertes partner ikke har lykkes i å finne en jobb eller at et familiemedlem har hatt problemer med å integrere seg. Dette er grunnen til at vi ser utenlandsrekruttering som et familieprosjekt. Om hele familien snakker norsk fra start, går integreringen lettere og sannsynligheten for at familien blir værende i det nye landet er mye større. Vi tilbyr heltidsstudier for partnere og barn i skolealder og barnepass for de yngste barna slik at begge foreldrene kan studere.

Siden 2003, har vårt team rekruttert og språkutdannet mer enn 750 spesialistleger, sykepleiere og tannleger på oppdrag fra svenske, norske og danske helseleverandører.

Vi kan identifisere de kandidatene som har størst potensiale for å lykkes og vi gir dem de beste forutsetningene for å integrere seg raskt i sitt nye hjemland.

HVORFOR VELGE MEDICARRERA?

1. Vi har et unikt familiekonsept

En velfungerende integrering av hvert familiemedlem er en nøkkelfaktor. Om alle snakker norsk fra start, tilpasser alle seg lettere den nye situasjonen og sannsynligheten øker for at familien blir værende i det nye landet. Vårt familiekonsept er også tiltrekkende for erfarne, men fortsatt unge, spesialistleger.

2. Vi oppnår resultater

Med vårt program og vår organisasjon, med rekrutteringsrådgivere fra ti ulike land, har vi de beste forutsetningene for å finne rett person til hver stilling. Med vår erfaring kan vi identifisere de kandidatene som har riktig motivasjon, familiesituasjon og innstilling for en langsiktig rekruttering. Cirka 90 prosent av våre kandidater arbeider fortsatt for samme arbeidsgiver etter to år.

3. Vi har en solid rekrutteringsprosess

Vi følger en komplett rekrutteringsprosess for å kunne finne rette kandidater til hver stilling og hvert sted. Våre psykologer gjennomfører dybdeintervjuer og personlighetstester før det endelige valget av kandidater for presentasjon.

4. Vi tilbyr den mest effektive språkutdanningen

Vårt utdanningsprogram har utviklet set til å bli det mest effektive på markedet. Også oppdragsgivere som selv iblant gjennomfører egne rekrutteringer sender disse på språkutdanning hos oss. Ettersom vi har et team av lærere som hele tiden arbeider side om side kan vi alltid garantere et høyt nivå på språkutdanningen. Vi gir ekstraundervisning allerede fra begynnelsen til språklig svake deltakere og dersom våre erfarne lærere oppdager at en deltaker har små muligheter til å nå etterspurt språknivå innen en rimelig tid tar vi alltid opp dette med oppdragsgiveren. Vi starter kurs hver tredje måned.

5. Vi tar hånd om alt det praktiske

Detaljene er avgjørende for en vellykket rekruttering. Vi løser alle praktiske problemer, fra starten av oppdraget til å finne leilighet og søke om skole/barnehageplass.

“Det er enkelt å arbeide med MediCarrera, de er åpne og vidsynte hva gjelder klinikkens behov. MediCarrera har en omfattende og bevisst plan for språktrening av hele familien. Deres vidtrekkende program med språktrening og koordinasjon av alt annet gjør integreringen i Sverige enklere. Vi har kunnet rekruttere kompetente og velfungerende spesialistleger som nå er en viktig del av den medisinske klinikken. Denne rekrutteringen har medvirket til å redusere behovet for innleide leger.”

Agneta Eckernäs-Thorell
Medicinklini ken, Blekingesjukshuset

VÅRE KANDIDATER
Takket være vårt internasjonale team og vårt attraktive familiekonsept kan vi velge ut kandidater hvis partner har gode muligheter til å finne arbeid.
Vi rekrutterer fra alle land hvor det finnes gode muligheter for å finne kvalifiserte leger, sykepleiere og tannleger. For tiden arbeider vi aktivt i Romania, Ungarn, Latvia, Litauen, Bulgaria, Tsjekkia, Slovakia, Hellas, Spania, Portugal, Italia, Kroatia, Tyskland, Holland, Belgia og Finland.
  • Viktige krav: motivasjon, åpenhet og sosial kompetanse, for vellykket integrering i et nytt land
  • Vi ser etter: ønske om forandring, lyst til å lære og profesjonell fleksibilitet
  • Vi vurderer: hvordan og hvor kandidaten har jobbet, størrelsen på klinikken og kandidatens siste erfaringer innenfor arbeidsområdene omfattet av stillingsbeskrivelsen
KONTAKT VÅRE KUNDEANSVARLIGE

INGVE GROVEN

Kundeansvarlig Norge

  ingve@medicarrera.com

+34 622 353 149