fbpx

flag of United Kingdom flag of Sweden flag of Norway flag of Denmark 

VI HJÄLPER ER ATT LYCKAS

Utlandsrekrytering är ett familjeprojekt.

Utlandsrekrytering kan vara ett svårt och riskfyllt projekt. Den vanligaste anledningen till ett misslyckande är att den rekryterades partner inte lyckats hitta arbete eller att en familjemedlem haft problem med att integrera sig. Detta är anledningen till att vi ser utlandsrekrytering som ett familjeprojekt. Om hela familjen pratar svenska från start, går integreringen lättare och sannolikheten att familjen blir kvar i det nya landet är mycket större. Vi erbjuder heltidsstudier för partners och barn i skolålder och barnomsorg för de yngsta barnen så att båda föräldrarna kan studera.

Sedan 2003 har vårt team rekryterat och språkutbildat mer än 750 specialistläkare, sjuksköterskor och tandläkare på uppdrag av svenska, norska och danska vårdgivare.

Vi kan identifiera de kandidater som har störst potential att bli framgångsrika och vi ger dem de bästa förutsättningarna att integreras snabbt i sitt nya hemland.

VARFÖR VÄLJA MEDICARRERA?

1. Vi har ett unikt familjekoncept

En väl fungerande integrering av varje familjemedlem är en nyckelfaktor. Om alla talar svenska från start anpassar sig alla lättare till den nya situationen och sannolikheten ökar att familjen blir kvar i det nya landet. Vårt familjekoncept är också ett sätt att attrahera erfarna, men fortfarande unga specialistläkare.

2. Vi når resultat

Med vårt program och vår organisation med rekryterare från tio olika länder har vi de bästa förutsättningarna att finna rätt person till varje position. Med vår erfarenhet kan vi identifiera de kandidater som har rätt motivation, familjesituation och attityd för en långsiktig rekrytering. Cirka 90 procent av våra kandidater arbetar fortfarande för samma arbetsgivare efter två år.

3. Vi har en gedigen rekryteringsprocess

Vi följer en gedigen rekryteringsprocess för att kunna hitta rätt kandidater till varje position och ort. Våra psykologer genomför djupintervjuer och personlighetstest innan slutgiltigt val av kandidater för presentation.

4. Vi erbjuder den mest effektiva språkutbildningen

Vårt utbildningsprogram har utvecklats till att bli det mest effektiva på marknaden. Även uppdragsgivare som själva ibland genomför egna rekryteringar skickar dess på språkutbildning hos oss. Eftersom vi har ett team av lärare som alltid arbetar sida vid sida kan vi alltid garantera en hög nivå på språkutbildningen. Vi ger extraundervisning redan från start till svaga deltagare och om våra erfarna lärare upptäcker att en deltagare har små möjligheter att nå efterfrågad språknivå inom en rimlig tid tar vi alltid upp detta med uppdragsgivaren. Vi startar kurser var tredje månad.

5. Vi tar hand om allt det praktiska

Detaljerna är avgörande för en framgångsrik rekrytering. Vi löser alla praktiska problem, från organisationen av intervjuresan till att hitta lägenhet och ansöka om skola/barnomsorg.

”Medicarrera är lätt att samarbeta med. Öppna och vidsynta för verksamhetens behov. Medicarrera har en övergripande och genomtänkt plan för språkutbildningen för hela familjen. Helhetskonceptet med språkutbildning och övrig samordning underlättar etableringen i Sverige. Vi har lyckats rekrytera kompetenta och välfungerande specialistläkare som nu är en viktigt del i Medicinklinikens verksamhet. Rekryteringarna har delvis bidraget till att minska klinikens behov av hyrläkare.”

Agneta Eckernäs-Thorell
Medicinklini ken, Blekingesjukshuset

VÅRA KANDIDATER
Tack vara vårt internationella team och vårt attraktiva familjekoncept kan vi välja ut kandidater vars partner har goda möjligheter att finna arbete.
Vi rekryterar från alla länder där det finns goda möjligheter att finna kvalificerade läkare, sjuksköterskor och tandläkare. För närvarande arbetar vi aktivt i Rumänien, Ungern, Lettland, Litauen, Bulgarien, Tjeckien, Slovakien, Grekland, Spanien, Portugal, Italien, Kroatien, Tyskland, Holland, Belgien och Finland.
  • Viktiga krav: motivation, öppenhet och social kompetens för en lyckad integrering i ett nytt land
  • Vi söker: vilja till förändring och lärande och ett flexibilitet förhållningssätt
  • Vi utvärderar: hur och var en kandidat arbetat, storleken på den nuvarande kliniken och kandidatens aktuella erfarenhet av de specifika områdena i arbetsbeskrivningen
KONTAKTA VÅRA KUNDANSVARIGA

LINN GRÖNBERG

Kundansvarig Sverige

  linn@medicarrera.com

 +46 437 377 31